Konsultavimas miškų klausimais telefonu

Trumpos nemokamos konsultacijos bendrais miškų klausimais telefonu 8-687-85245.

Individualios miško savininkų konsultacijos miško valdoje ir biure.

Dažnai miško savininkams iškyla klausimų miškų įstatymų, miškininkystės, ar praktinio miškininkavimo klausimais. Ne retai tie klausimai yra labai konkretaus pobūdžio ir reikalauja labai konkretaus ir trumpo atasakymo. Tokiais atvejais galime padėti nemokamai -  tiesiog telefonu. Jei klausimai susiję su situacija konkrečioje vietoje – konkrečioje miško valdoje, tuomet, tam, kad kompetentingai į juos atsakyti, reikia surasti apie tą konkrečią vietą papildomus duomenis iš miškų kadastro ir kitų šaltinių. Tokiu atveju skambučio nepakaks. Teks arba susitarus atvykti į biurą, arba atsiųsti savo valdos duomenis ir tik tada konsultacija bus vertinga.

Išsamios konsultacijos miške

Visi miškai, tame tarpe ir privatūs yra įvertinti suskirsčius juos į urėdijų, girininkijų, kvartalų ir taksacinių miško sklypų tinklą. Taksacinis sklypas tai miško sklypas, kuriame medynas panašaus amžiaus, sudėties, tankumo, tokia pat augavietė. Kiekvienas taksacinis sklypas vertinamas ir aprašomas atskirai, sudarant taksoraštį. Toks miškų vertinimas atliekamas (tikslinamas) kas dešimti metai ir dešimt metų ši taksacinė medžiaga naudojama. Ne paslaptis, kad dėl gamtos veiksnių – vėjovartų, gaisrų, ligų, dėl natūralaus medynų prieaugio, dėl ūkinės veiklos, o kartais ir dėl nepakankamai tikslaus taksuotojo vertinimo, miško taksaciniai duomenys natūroje gali skirtis nuo valstybinės miškotvarkos duomenų. Todėl, esant reikalui, duomenis reikia tikslinti vietoje – miške. Tik tuomet konsultacija gali būti išsami ir tiksli.