Baigiasi kirtimai, prasideda miškasodis

Artėja balandis – didžiosios dalies smulkiųjų paukštelių lizdų sukimo ir perėjimo metas. Todėl nenuostabu, kad šiuo metu – nuo balandžio pirmosios įsigalioja daugelis apribojimų miško kirtimams, o saugomose teritorijose ir dar anksčiau. O ir visiškai logiška miško darbų tąsa: kirtimo ir medienos ruošimo darbus reikia baigti, nes išėjus pašalui miškas pažliugo ir medienos ištraukti be nuostolių nepavyks, be to, medžiui bundant, kada teka sula, dėl tuo metu medienoje esančio ypač didelio kiekio vandens ir cukraus medienos kokybė yra žymiai prastesnė. Na, o miško sodinimo darbus reikia pradėti kuo anksčiau, išėjus pašalui, kad miško žemė turėtų kuo daugiau drėgmės. Gegužės pabaigoj, birželio pradžioj miškai juntamai pradžiūsta, o iki to laiko pasodinti medeliai turi prigyti ir pradėti leisti naujas šaknis, kad galėtų iškęsti vasaros karščius ir sausras.

Taigi, miško kirtimo taisyklės numato, kad šiuo laiku draudžiami tokie kirtimai:

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. draudžiami jaunuolynų ugdymo kirtimai ir medienos ištraukimas IVA grupės miškuose.

Nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. draudžiami retinimai ir einamieji kirtimai ir medienos ištraukimas IVA grupės miškuose.

Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiami pagrindiniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupių miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.

Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.

Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiami sanitariniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, vykdomus pagal Taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nėra nustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas.

Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiami specialieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupių miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuose, esančiuose valstybiniuose parkuose, jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip. Miško lydimo kirtimų vykdymo laikas neribojamas.