Miško darbų organizavimas

1. Kompleksinis miškų tvarkymas, atliekant ar organizuojant šiuos darbus:

 • miškotvarkos projekto parengimas;
 • biržių atrėžimas ir dokumentų paruošimas leidimui miškui kirsti;
 • medienos kirtimo ir ištraukimo rangos organizavimas ir priežiūra;
 • medienos apskaita kirtimo biržėje, miško sandėlyje ir pakraunant į miškovežius;
 • paruoštos medienos realizacija;
 • kirtaviečių atkūrimas ir atkurtų kirtaviečių priežiūra.

2. Miško atkūrimo ir įveisimo darbai:

 • krūmų ir atžalų kirtimas, purškimas chemikalais;
 • dirvos ruošimas miško sodinimui arba geresniam miško užsisėjimui miško kultivatoriumi lengvose ir vidutinio sunkumo sausose ir laikino perteklinio drėgnumo nesuvelėnėjusiose arba mažai suvelėnėjusiose dirvose (Na, Nb, Nc, Nd, La, Lb, Lc iš dalies Ld augavietėse)
 • sertifikuotų miško sodmenų tiekimas;
 • miško sodinimas, miško kultūrų - jauno pasodinto miško priežiūra;
 • tvorų nuo žvėrių tvėrimas, repelentų tepimas, individualių apsaugų nuo žvėrių statymas.

3. Jaunuolynų iki 20 metų ugdymas, iškertant krūmus ir menkaverčius medelius.

Pagrindinių miško kirtimų vykdymas, medienos apskaita ir jos realizacija yra pati svarbiausia darbų grandis. Atliekant šiuos darbus miško savininkas gauna pagrindines pajamas iš ūkinio miško. Todėl ypatingai svarbu visą šių darbų eigą atlikti tinkamai ir maksimaliai efektyviai – nuo to priklausys gautų pajamų dydis ir miško pelningumas.

Nepakanka surasti pigiau kertančius miškakirčius. Būtina, kad rangovai miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbus atliktų kokybiškai, su tam skirta technika ir numatytu laiku. Antraip rizikuojama miško sandėlyje turėti žemėtus, reikiamų standartų neatitinkančius medienos sortimentus, kuriuos medienos pirkėjai brokuos, arba numuš kainą. Traukiant medieną miškui nepakankamai pradžiūvus, bus sudarkyti ištraukimo keliai ir didelė dalis kirtimo biržės. Yra miško ruošos rangovų – profesionalų, kurie turi patyrusius savo brigadų vadovus ir jiems nereikia daug aiškinti kaip, ką kirsti, kokia turi būti išlaikyta kirtimų kokybė, kaip ir kur turi būti įrengti valksmai ir ištraukimo keliai. Tačiau, net ir jų darbą reikia prižiūrėti, nes skirtingi medienos pirkėjai taiko šiek tiek skirtingus paruoštos medienos kokybės reikalavimus, kurių kirtėjai turi maksimaliai tiksliai laikytis. Jei gaminamų medienos sortimentų kokybė bus per prasta, pirkėjas dalį medienos išbrokuos, jei per gera, bus iš to paties kiekio medžių pagaminta mažiau brangesnių sortimentų.

Medienos apskaita – ypatingo kruopštumo ir žinių reikalaujantis darbas. Reikia žinoti, kad rengiant miškotvarkos projektą nematuojamas kiekvienas medis, todėl  apskaičiuoti medynų tūriai nėra visai tikslūs – leidžiama tūrio paklaida ±20%. Kirtimo biržėse žerglėmis permatuojant kiekvieną medį pasiekiamas ±10% tikslumas. Reikia pažymėti, kad kuo medynas retesnis, įvairesnis ir labiau palaukinis (augęs miško pakraštyje - palaukėje), tuo, tikėtina, bus didesnės matavimo paklaidos. Tik matuojant pagamintus medienos sortimentus – rąstus, matuojant kiekvieną individualiai, kitus sortimentus apmatuojant rietuvės tūrį, ir taikant medienos glaudumo koeficientus gaunamas tikslus tūris. Dar geriau matuoti į mašinas pakrautą medieną, apskaitant ir registruojant kiekvienos siuntos tūrį, tai ir bus galutinis parduodamos medienos tūris.

Medienos pirkėjų paieška reikia užsiimti dar prieš kertant mišką. Kertant jau reikia žinoti – kokie sortimentai kam ir kokia kaina bus parduodami. Renkantis medienos pirkėjus svarbu rasti balansą tarp pakankamai aukštos kainos ir ne per aukštai iškeltų kokybės reikalavimų. Pirkėjo patikimumas taip pat ne paskutinėje vietoje.

Miško atkūrimas – pirmas darbas po kirtimų. Svarbu iš karto nuspręsti ar kirtavietė bus želdinama sodinant, ar ji bus paliekama želti savaime. Miškotvarkos projekte konkrečioms kirtavietėms atkurti būna numatyti konkretūs būdai. Tačiau tie būdai gali būti alternatyviai pasirenkami. Kaip apsispręsti: savaiminis žėlimas, ar sodinimas. Tik labai retais atvejais miške nutinka taip, kad palikta savaime želti kirtavietė neatsiželdo (bet būna ir taip). Bet visada reikia žinoti, kad savaime želiantis miškas želia mažiau tolygiai, priželia daug mažesnės vertės atžalinių baltalksnio ir drebulės medelių. Ypač pavojinga palikti žėlimui dideles biržės, kur buvusių retmių vietoje dirva stipriai suvelėnėjo, o aplinkui nėra bręstančių ar brandžių pušies, eglės, beržo ar juodalksnio medynų, kurie barstytų vėjo nešamas sėklas. Jei aplinkui kirtavietę tokių medynų yra, reikia pasirūpinti, kad barstomos sėklos kristų ne į miško paklotę, bet į mineralizuotą dirvą, kur sudygusios neišdžiūtų. Tuo tikslu kirtavietėse dirva ruošiama miško kultivatoriumi, arba miško freza.

Jei nusprendžiama nepalikti savaiminiam žėlimui, o sodinti, svarbu tą darbą padaryti kuo greičiau – pirmą pavasarį po kirtimo, antraip užaugs krūmų atžalos ir trukdys sodinimo darbams ir pasodintų medelių augimui. Sodinimui dirva taip pat ruošiama. Jei krūmų atžalos vis tik sužėlė, jos naikinamos mechaniškai, arba cheminiu būdu, purškiant glifosatais 3 litrai veikliosios medžiagos 1 hektarui.

Pasodintus pušies, eglės, kietųjų lapuočių, o kur ypač daug elninių žvėrių, net ir beržo miško sodmenis būtina apsaugoti nuo viršūnes skabančių žvėrių. Patikimiausia, bet ir brangiausia apsauga – 2 m aukščio vielos tvora.

Sunkiausias kasmetinis priežiūros darbas - stelbiančių piktžolių, menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. Tai mechanizuotas arba rankų darbas, atliekamas dalgiu, krūmų kardu ar krūmapjove. Medeliams per 3 – 5 metus pasiekus 1-2 m aukštį, atžalos nebespėja praaugti medelių ir ši priežiūra tampa nebereikalinga. Šeštais – aštuntais medelių augimo metais prasideda kitas priežiūros etapas – Jaunuolynų ugdymo kirtimai.

Jaunuolynų ugdymo kirtimai prasideda šeštais – aštuntais medelių augimo metais. Jie atliekami, jei jaunuolynas – kultūrinis arba savaiminis auga per tankiai ir (arba) augančius medelius pradėjo stelbti menkaverčiai medžiai ir krūmai. Tai labai dažnai atsitinka eglynų jaunuolynuose, ar jaunuolynuose, kur auga daug lazdynų ir ievų. Jaunuolynų ugdymo kirtimai atliekami iki 20 metų. Paprastai per tą laiką jaunuolyne ugdymo kirtimas atliekamas 2-3 kartus.

Leidimai jaunuolynų ugdymo kirtimams nereikalingi. Jaunuolynų ugdymo kirtimai nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. draudžiami.