5 priemonė. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

  • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
  • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
  • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29.