4 priemonė. Investicijos į miškininkystės technologijas (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

  • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
  • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
  • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29.