3 priemonė. Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiama veikla:

  • miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-05-02 iki 2017-06-30.