Ugdymui paruošta virš 250 ha privačių miškų

 
Šįmet jau paruošėme dokumentus daugiau nei 250 hektarų miško jaunuolynų ugdymo kirtimams, pasinaudojant ES parama. Tai reiškia, kad per ateinančius metus miško savininkai išugdę savo jaunuolynus Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo, Radviliškio ir kitų rajonų miškuose, patirtoms išlaidoms kompensuoti gaus virš 50 000 € paramos, tai yra po 197 € kiekvienam išugdyto jaunuolyno hektarui.
Jaunuolynų ugdymas - vienas sunkiausių miško darbų, kuris atliekamas rankomis - krūmapjove, rečiau miško kardu. Ugdymas neduoda jokių pajamų, todėl priimtas labai geras sprendimas - teikti europinę paramą šių darbų išlaidoms kompensuoti.
Norintys gauti paramą jaunuolynų ugdymui dar nepavėlavo. Paraiškos priimamos iki šio mėnesio 30 dienos.