Medžioklės plotų žemėlapis prieinamas ir visuomenei

Visuomenė jau gali neatlygintinai naudotis šalies medžioklės plotų žemėlapiu – jis įdėtas Lietuvos erdvinės informacijos portale. Šiame skaitmeniniame žemėlapyje pažymėti medžioklės plotų vienetai, nubrėžtos jų ribos, nurodyti naudotojų pavadinimai.

Jį sukūrė Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras“.

Žemėlapiu galima naudotis ir mobiliajame įrenginyje, turinčiame „Android“ operacinę sistemą. GPS funkcija leis matyti ir savo buvimo vietą žemėlapyje.

Juo naudotis galima parsisiuntus ir įdiegus į išmanųjį įrenginį nemokamą programėlę. Ją įsijungus, reikia pasirinkti: „Sluoksnių įkėlimas“>„Viešos paslaugos“>„Kitų temų duomenys“>„Aplinkosauga“>„Medžiotojų būrelių ribos ir pavadinimai“.

Baigiasi kirtimai, prasideda miškasodis

Artėja balandis – didžiosios dalies smulkiųjų paukštelių lizdų sukimo ir perėjimo metas. Todėl nenuostabu, kad šiuo metu – nuo balandžio pirmosios įsigalioja daugelis apribojimų miško kirtimams, o saugomose teritorijose ir dar anksčiau. O ir visiškai logiška miško darbų tąsa: kirtimo ir medienos ruošimo darbus reikia baigti, nes išėjus pašalui miškas pažliugo ir medienos ištraukti be nuostolių nepavyks, be to, medžiui bundant, kada teka sula, dėl tuo metu medienoje esančio ypač didelio kiekio vandens ir cukraus medienos kokybė yra žymiai prastesnė. Na, o miško sodinimo darbus reikia pradėti kuo anksčiau, išėjus pašalui, kad miško žemė turėtų kuo daugiau drėgmės. Gegužės pabaigoj, birželio pradžioj miškai juntamai pradžiūsta, o iki to laiko pasodinti medeliai turi prigyti ir pradėti leisti naujas šaknis, kad galėtų iškęsti vasaros karščius ir sausras.

Taigi, miško kirtimo taisyklės numato, kad šiuo laiku draudžiami tokie kirtimai:

Nacionalinė mokėjimų agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2017 metams

Nacionalinė mokėjimų agentūra sudarė paraiškų teikimo grafiką 2017 metams ir paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.

2017 metams miškų sektoriui remti numatytos tokias paramos priemones:

 

Back 1 2 Next