Miško savininkams - didesnės kainos

„Panevėžio miškai“ II šių metų pusmetį už nenukirstą medieną miško savininkams mokėjo beveik 20% didesnę kainą. Tai rodo 2017 metų apvalios medienos pardavimo ir atsiskaitymų su miško savininkais analizė.

Baigiasi metai ir baigiasi prekyba apvaliąja mediena. Nebeprikirtom per lapkritį žliaugiant lietui, tai nebepritrauksim ir nebepardavinėsim per gruodį. Likę kirtimai, akivaizdu, perkeliami į naujus metus, bet užtat galima suvesti šių metų apvaliosios medienos kainų rezultatus.

O rezultatai džiugina. Ir džiugina ne tik mus, bet labiausiai miško savininkus, kurių miškus tvarkome, nes kainos, lyginant su pirmu pusmečiu, rudens-žiemos laikotarpyje aiškiai paaugo. Štai „Panevėžio miškų“ parduodamos apvaliosios medienos kai kurių sortimentų vidutinės pardavimo kainos:

Sortimento pavadinimas

Vidutinė I pusmečio kaina, €/ktm

Vidutinė II pusmečio kaina, €/ktm

Pokytis, %

Pušiniai rąstai

*

60,93

*

Egliniai rąstai

*

65,72

*

Spygliuočių tarinė mediena

*

53,20

*

Spygliuočių popiermedžiai

*

26,00

*

Beržo rąstai

64,32

71,69

+11,47

Beržo tarinė mediena

32,21

36,99

+14,84

Beržo popiermedžiai

25,00

26,25

+5,01

Minkštųjų lapuočių rąstai

40,00

41,23

+3,07

Minkštųjų lapuočių tarinė mediena

32,00

34,00

+6,25

Malkos

26,60

27,35

+2,81

Rangos (kirtimo ir ištraukimo) kaina

12,00-13,00

12,00-14,00

-0,20

*Parduotas kiekis nepakankamas statistiškai teisingam duomenų apdorojimui.

 

Miško rangos – medienos kirtimo ir ištraukimo į miško sandėlį, – kaina beveik nekito, o priklausė daugiau nuo kirtimo sudėtingumo, ištraukimo atstumo ir kirtavietės šlapumo. Todėl labai aiškiai pakilo ir medienos kaina išmokama miško savininkams už jų miške paruoštą apvaliąją medieną (kitaip už nenukirstą medieną ar medieną stačiu mišku). Štai pavyzdžiui už 1 ktm paruoštos beržo medienos (už visus beržinius sortimentus) miško savininkui I pusmetį mokėta vidutiniškai 29,12 € iki mokesčių, o II pusmetį atitinkamai 32,63 €, t. y. 12,05% daugiau. Be abejonės, kertant mišką nebūna, kad prikertama tik beržo medienos, todėl skaičiuojame ne tik beržą, bet bendrai visos medienos, kuri buvo paruošta privačiuose miškuose, vidutinę kainą. Suvedus visų metų duomenis gauname, kad privačiam miško savininkui už 1 ktm medienos, paruoštos jo miške, „Panevėžio miškai“ I-ąjį šių metų pusmetį mokėjo vidutiniškai 26,54 € iki mokesčių, o II-ąjį pusmetį – 31,37 €, t. y. 18,2% daugiau.

Teisybės dėlei reikia pažymėti, kad dėl apvalios medienos kainų pakylimo miško savininkams mokamos sumos už nenukirstą medieną padidėjimas nebuvo toks didelis ir sudarė apie 14%, o kita padidėjimo dalis susidarė dėl to, kad II-ąjį pusmetį buvo kirsta daugiau geresnės kokybės, brangesnių spygliuočių miškų. Skaičiuojant kainas konkrečiame miške jų dydžiui įtakos turi ne tik kainų pokyčiai, bet ir kertamo miško rūšinė sudėtis bei medžių stiebų, iš kurių ruošiami sortimentai, kokybė.