Jaunuolynų ugdymas pasinaudojant ES parama

Jaunuolynų ugdymas - ne tik svarbus, bet ir sunkus miško auginimo darbas. Ugdant jaunuolynus neprikertama tokios medienos kurią būtų galima parduoti. Tai reiškia, kad trumpuoju periodu šis darbas neatsiperka. Ne paslaptis, kad yra nemažai privačių miškų savininkų, kuriems pritrūksta lėšų, o kartais ir atsakomybės, todėl jaunuolynų ugdymo darbus atidėlioja, ar visai nevykdo. Todėl šiuo metu yra puiki galimybė pasinaudoti ES parama vienkartiniam jaunuolynų iki 20 metų ugdymui. Paramos dydis priklauso nuo išugdyto miško ploto ir yra 197,00 €/ha. šios paramos beveik, o kai kuriais atvejais visiškai pakanka ugdymo kirtimams atlikti. Paramai gauti reikia:

  • Galiojančio miškotvarkos projekto, kuriame būtų suprojektuoti jaunuolynų ugdymo kirtimai, arba Išvada apie jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumą.
  • Visų bendraturčių, jei tokie yra, sutikimo vykdyti paramos projektą.
  • Patvirtinimo apie tai, kad turite pakankamai lėšų projekto finansavimui (banko sąskaitos išrašas paramos projekto sumai, arba banko pažyma, kad patvirtintam paramos projektui finansuoti bankas skirs paskolą).

Turint šiuos dokumentus galima pildyti paraišką paramai gauti ir teikti ją Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Paraiškų teikimas vyksta nuo 2017-05-02 iki 2017-06-30. NMA, atlikusi tikrinimo ir projektų vertinimo procedūras, jei pateiktas projektas atitinka visus paramos reikalavimus ir yra pakankamas visų paramos projektų finansavimas, paramą patvirtins ir pakvies pasirašyti paramos sutarties. Visos šios procedūros vyksta maždaug 3 mėnesius. Ugdymo kirtimo darbus galima pradėti iškart pateikus paraišką (ir sulaukus, kol pasibaigs ugdymo kirtimų draudimas, kuris galioja nuo balandžio 01 iki birželio 01 d.), arba sulaukus, kol bus pasirašyta paramos sutartis.

Atkreipiame dėmesį, kad miškotvarkos projektuose gali būti nenumatyti jaunuolynų ugdymo kirtimai jaunuolynuose iki 20 metų, nors juos ugdyti reikėtų. Taip atsitinka dėl greitų pokičių jaunuolynuose ir dėl skirtingų kirtimų projektavimo ir kirtimų vykdymo normatyvų. Tais atvejais, kai jaunuolynų ugdymo kirtimai nesuprojektuoti, arba galiojančio miškotvarkos projekto nėra, kirtimai vykdomi pagal Išvadą apie jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumą.

PANEVĖŽIO MIŠKAI rengia miškotvarkos projektus, Išvadas apie jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumą, pildo paraiškas paramai gauti atlieka jaunuolynų ugdymo kirtimus.