Ar verta parduoti mišką

Irmantas Banevičius

Dažnai manęs klausia kiek gali kainuoti viena ar kita miško valda, kurioje auga nebrandūs medynai. Miško savininkai tikisi, kad už mišką su žeme gaus tiek kiek gautų pardavę tame miške augančią medieną stačiu mišku ir dar daugiau, nes juk ir miško žemę parduoda. Realybė tokia, kad pati miško žemė nekainuoja nieko (arba tik simboliškai). Naujose kadastro pažymose miško žemės kaina būna išskirta ir paprastai sudaro kelis, ar keliolika eurų už hektarą, - tai ir yra „nekainuoja nieko“. Kitaip žinoma ir negali būti, nes pagal LR Miškų įstatymą miško žemė negali būti naudojama niekam kitam, kaip tik miško auginimui ir jos paskirties keisti negalima. Tai reiškia, kad čia turi būti auginamas miškas, ir kol jis nebus kertamas, tai ir pajamų nebus. Žinoma, kalbame apie ūkinius miškus, o ne apie ežero pakrantę, ar panašiai. O kiek kainuoja pats medynas?

Kiek kainuoja medynas?

Jeigu medynas brandus, jo kaina paprastai svyruoja nuo 12 iki 30 eurų už kubinį metrą medienos. Atskirais atvejais kaina gali būti ir mažesnė (jei drebulė turi daug puvinių) ir didesnė (jei medynuose yra nemažai ąžuolo). Paprastai baltalksnynai ir drebulynai pigesni, juodalksnynai ir beržynai per vidurį, spygliuotynai -  brangesni. Bėda ta, kad miško valdoje dažniausiai būna ir brandaus ir nebrandaus miško.

Kokia nebrandaus miško kaina?

Nebrandaus miško kaina krinta didėjant laiko tarpui, kuomet jis taps brandžiu ir jį bus galima kirsti. Jei po 5 metų, tai skaičiuojama kaina bus mažesnė nežymiai, bet jei 10-20 metų, kaina gali kristi per pus ar dar daugiau. Gali būti, kad pirkėjas medynų kuriuos galės kirsti po 20-30 metų kainos neskaičiuos visai. Visai neseniai, prieš savaitę kaip tik kalbėjausi su savo draugu – kolega miškininku, kuris ieškojo kam brangiau parduoti 70-80 metų pušyną (pušis kertama 101 metų) ir skundėsi, kad didžiausias pasiūlymas tik 10 eurų už kubinį metrą, kai reali dabar kertamo pušyno kaina galėtų būti iki 25-30 eurų už kubinį metrą. Tai yra per tuos 30 metų iki brandos kaina paauga 20 €/m3, arba 200%, kas sudaro 0.67 €, arba 6.67% per metus. Ar kur nors matėt tooookias palūkanas?!  Tokia situacija manęs nė kiek nestebina. Paskaičiuokit kiek kainuotų paskola tam, kad ji būtų investuota 20-30-čiai metų iki kirtimo, pridėkit matavimo paklaidas,   verslo riziką, krizių tikimybes, o juk normalus pirkėjo tikslas dar ir uždirbti.

Kaip didėja miško kaina?

Miško kaina kasmet didėja ne tik dėl to, kad artėja kirtimo laikas, bet, visų pirma dėl to, kad jame užauga mediena. Vidutinis Lietuvos miškų medynų metinis prieaugis yra 6-7 m3/ha. Jaunuolynuose jis šiek tiek mažesnis, vyresniuose medynuose didesnis truputį prieš brandą ir brandos amžiuje vėl sulėtėja. Taigi, prie to skaičiuoto metinio kainos prieaugio, reiktų prisumuoti dar ir apie 3,5-4% dėl natūralaus medyno prieaugio.

Tai ar verta parduoti mišką?

Taigi, jei turite miško, tai turite keistai išdėstytas investicijas. Jei investicijos ypač ilgo periodo, tai yra jaunuolynai – tai prieaugis 3,5-5%, o jei turite pusamžį medyną, tai metinis prieaugis gali siekti 10-15%. Šiais laikais nė vienas bankas tokių palūkanų nemoka. Patikslinu dar kartą tai ilgalaikė investicija ir tai ne visiems tinka ir patinka, bet  sutikit, 10-15% metinių palūkanų reiktu atsisakyti tik kritiniu atveju, kai pinigai mirtinai reikalingi čia ir dabar, o kitos galimybės išsemtos galutinai.