Išsamios konsultacijos miške

Visi miškai, tame tarpe ir privatūs yra įvertinti suskirsčius juos į urėdijų, girininkijų, kvartalų ir taksacinių miško sklypų tinklą. Taksacinis sklypas tai miško sklypas, kuriame medynas panašaus amžiaus, sudėties, tankumo, tokia pat augavietė. Kiekvienas taksacinis sklypas vertinamas ir aprašomas atskirai, sudarant taksoraštį. Toks miškų vertinimas atliekamas (tikslinamas) kas dešimti metai ir dešimt metų ši taksacinė medžiaga naudojama. Ne paslaptis, kad dėl gamtos veiksnių – vėjovartų, gaisrų, ligų, dėl natūralaus medynų prieaugio, dėl ūkinės veiklos, o kartais ir dėl nepakankamai tikslaus taksuotojo vertinimo, miško taksaciniai duomenys natūroje gali skirtis nuo valstybinės miškotvarkos duomenų. Todėl, esant reikalui, duomenis reikia tikslinti vietoje – miške. Tik tuomet konsultacija gali būti išsami ir tiksli.